TeHo-logo_PNG

2016 > 04

Efter fyra månader är de flesta nyårslöften om ett nytt sundare 2016 nog förpassat till historien för de flesta av oss men likväl springer svenskarna på gym mer än någonsin tidigare. Oavsett om det är du som företagare vill ha ett lite billigare gymkort själv, dina anställda efterfrågat det, eller om du som många andra företag insett hur stor vinst du kan göra med bara ett par dagars mindre sjukfrånvaro för dina anställda så finns det hopp!

Företagets kostnad för friskvårdsbidraget är fullt avdragsgill förutsatt att ni följer de regler som skatteverket slagit fast, men vad krävs då?

  • Först och främst så skall erbjudandet rikta sig till alla anställda i samma utsträckning oavsett befattning eller anställningsform. Detta medför också att den som mottar friskvårdsbidraget måste vara anställd i företaget. Därför kan inte den som är ägare till enskild firma eller handelsbolag dra nytta av reglerna.
  • Friskvården skall också vara av ”enklare slag” och av ”mindre värde”, något som av skatteverket ansetts motsvara kostnaden av ett normalpris för gymkort på orten. Det betyder i praktiken att det krävs stora belopp för att gå över gränsen i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö. Dock får kostnaden för varje enskilt tillfälle inte överstiga 1000 kronor. Om företaget betalar för flera träningskort, t.ex. ett gymkort och ett kort till en simhall så är det kostnaden för de två korten som bedöms tillsammans och inte får överstiga normalpriset på orten. Detta gäller endast för flera träningsaktiviteter, gäller det t.ex. träning och massage så skall kostnaden för dessa bedömas separat.
  • Det finns en uppsjö av friskvårdsaktiviteter som skatteverket godtar, på Skatteverkets hemsida finns en sammanställning med exempel på vad som anses godtagbart och vad som ej anses godtagbart som friskvårdsförmån. Skatteverket har också ett uttalat undantag för en del idrottsaktiviteter som kräver dyrare kringutrustning, mest noterbara Golf, Utförsåkning, segling och hästsport. Notera också att friskvård innefattar långt med än bara idrottsaktiviteter, t.ex. rökavvänjning, massage, akupressur, osteopati osv. godtas. Även alternativa behandlingsmetoder godtas och skatteverket gör ingen som helst vetenskaplig bedömning, det är upp till arbetsgivaren att bedöma nyttan av metoden. 
  • Träningsutrustning är endast avdragsgillt i enklare form av mindre värde, exempelvis träningsoveraller och t-shirt med reklam för arbetsgivaren. Dock är det fritt fram för företaget att köpa in träningsutrustning som de anställda får nyttja i samband med arbetet, Då omfattas de inte utav friskvårdsreglerna utan ses som vanliga inventarier.

Ytterliggare läsning:

Läs hela inlägget »