TeHo-logo_PNG

2017

Våra kunder har länge efterfrågat juridisk rådgivning av hög kvalitet till ett lågt pris och nu kan vi äntligen presentera vår nya partner inom juridisk rådgivning: REAR.

Genom samarbetet med REAR kan vi nu erbjuda våra kunder experthjälp av professionella rådgivare inom allmän affärsjuridik, avtals- och kontraktsrätt, bolagsrätt, insolvensrätt, fordringsrätt, fastighets- och hyresrätt, skatterätt, familjerätt, arvsrätt och immaterialrätt. Göteborgsbaserade Rear kan träffa våra klienter fysiskt i  Göteborg, Härryda och andra närliggande kommuner samt Uppsala och Stockholm.

Vi på TeHo Redovisning kan genom vårt nya samarbete säkerställa kvaliteten på den juridiska rådgivningen och är glada över en partner som i linje med vårt arbete strävar efter att tillgängliggöra juridiken på ett sätt som gör den lättförståelig för våra klienter.

Läs hela inlägget »

Den tredje november presenterades förslaget till de nya ”3:12-reglerna” som trots att åtstramningar var förväntade slog ner som en bomb i företagarsverige. Nu har röken kring presentationen lagt sig och frågorna hopar sig. Vi försöker presentera förslagets innehåll och påminner återigen om att utredningen är ett förslag och sannolikt inte kommer att klubbas igenom i sin helhet utan förändringar.


Syftet med översynen har varit att öka skatteuttaget och minska möjligheten att omvandla inkomster från lön till kapitalinkomster med lägre beskattning. Ett uttalat mål har också varit att underlätta generationsskiften av fåmansföretag.

Förslaget så som det ser ut idag innebär ökade utdelningsmöjligheter för vissa och minskade möjligheter för andra.

Förslagets viktigaste delar betyder i korthet:

  • Förenklingsregeln som idag innebär att utdelningar på upp till 2,75 IBB, ca. 160 000 kr, kan beskattas som kapitalinkomst sänks till 1,75 IBB, ca 100 000.
  • Skattesatsen på aktiva delägares kapitalinkomster höjs från 20 till 25% och blir därmed samma som för alla delägare i onoterade bolag.
  • Löneunderlaget som används vid beräkningen av utdelningen ersätts från 50% av den totala lönesumman till tre nivåer baserade på storleken av den totala lönesumman, till 10, 25 och 50%.
  • Gränserna för den lön som krävs för att få nyttja löneregeln förändras. Enligt de nya reglerna måste lönen uppgå till 15 IBB eller 8 IBB + 5 % av andelsägarens och närståendes löneunderlag.
  • Kravet att delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få nyttja löneregeln slopas helt.
  • En undantagsregel införs som innebär att beskattningen inte påverkas av att ett fåmansföretag säljs till någon inom familjen eller till någon utomstående. Dvs ett sätt att förenkla generationsskiften som tidigare beskattades hårdare än andra överlåtelser.

Sammanfattningsvis så innebär förslaget en generell uppstramning på i stort sett alla områden gällande utdelningar utom det faktum att 4% spärren stryks.

Vad gäller förenklingen av generationsskiften har ändringen sedan länge varit väntad då det tidigare har varit sämre skattemässigt att sälja inom familjen än externt.

Slutligen bör det noteras att förslaget om dessa ändrade skatteregler är just ett FÖRSLAG och inte ett färdigt beslut. Många har redan reagerat kraftigt på förslaget och det kommer att komma både två och tre utspel innan dess att beslutet tas och reglerna eventuellt införs den 1 januari 2018.

Den vetgirige kan finna förslaget i sin helhet på regeringens hemsida.

Läs hela inlägget »