TeHo-logo_PNG

Våra kunder har länge efterfrågat juridisk rådgivning av hög kvalitet till ett lågt pris och nu kan vi äntligen presentera vår nya partner inom juridisk rådgivning: REAR.

Genom samarbetet med REAR kan vi nu erbjuda våra kunder experthjälp av professionella rådgivare inom allmän affärsjuridik, avtals- och kontraktsrätt, bolagsrätt, insolvensrätt, fordringsrätt, fastighets- och hyresrätt, skatterätt, familjerätt, arvsrätt och immaterialrätt. Göteborgsbaserade Rear kan träffa våra klienter fysiskt i  Göteborg, Härryda och andra närliggande kommuner samt Uppsala och Stockholm.

Vi på TeHo Redovisning kan genom vårt nya samarbete säkerställa kvaliteten på den juridiska rådgivningen och är glada över en partner som i linje med vårt arbete strävar efter att tillgängliggöra juridiken på ett sätt som gör den lättförståelig för våra klienter.

Läs hela inlägget »

Den tredje november presenterades förslaget till de nya ”3:12-reglerna” som trots att åtstramningar var förväntade slog ner som en bomb i företagarsverige. Nu har röken kring presentationen lagt sig och frågorna hopar sig. Vi försöker presentera förslagets innehåll och påminner återigen om att utredningen är ett förslag och sannolikt inte kommer att klubbas igenom i sin helhet utan förändringar.


Syftet med översynen har varit att öka skatteuttaget och minska möjligheten att omvandla inkomster från lön till kapitalinkomster med lägre beskattning. Ett uttalat mål har också varit att underlätta generationsskiften av fåmansföretag.

Förslaget så som det ser ut idag innebär ökade utdelningsmöjligheter för vissa och minskade möjligheter för andra.

Förslagets viktigaste delar betyder i korthet:

  • Förenklingsregeln som idag innebär att utdelningar på upp till 2,75 IBB, ca. 160 000 kr, kan beskattas som kapitalinkomst sänks till 1,75 IBB, ca 100 000.
  • Skattesatsen på aktiva delägares kapitalinkomster höjs från 20 till 25% och blir därmed samma som för alla delägare i onoterade bolag.
  • Löneunderlaget som används vid beräkningen av utdelningen ersätts från 50% av den totala lönesumman till tre nivåer baserade på storleken av den totala lönesumman, till 10, 25 och 50%.
  • Gränserna för den lön som krävs för att få nyttja löneregeln förändras. Enligt de nya reglerna måste lönen uppgå till 15 IBB eller 8 IBB + 5 % av andelsägarens och närståendes löneunderlag.
  • Kravet att delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få nyttja löneregeln slopas helt.
  • En undantagsregel införs som innebär att beskattningen inte påverkas av att ett fåmansföretag säljs till någon inom familjen eller till någon utomstående. Dvs ett sätt att förenkla generationsskiften som tidigare beskattades hårdare än andra överlåtelser.

Sammanfattningsvis så innebär förslaget en generell uppstramning på i stort sett alla områden gällande utdelningar utom det faktum att 4% spärren stryks.

Vad gäller förenklingen av generationsskiften har ändringen sedan länge varit väntad då det tidigare har varit sämre skattemässigt att sälja inom familjen än externt.

Slutligen bör det noteras att förslaget om dessa ändrade skatteregler är just ett FÖRSLAG och inte ett färdigt beslut. Många har redan reagerat kraftigt på förslaget och det kommer att komma både två och tre utspel innan dess att beslutet tas och reglerna eventuellt införs den 1 januari 2018.

Den vetgirige kan finna förslaget i sin helhet på regeringens hemsida.

Läs hela inlägget »

Halvvägs genom december rycker vi allt närmre Jul, såväl för de anställda som för företaget. Lyckligt lottade är vi få som redan hunnit inhandla julklappar och det mesta till julbordet, men vad kan företaget bjuda på?

Julfika är en självklarhet på många arbetsplatser där det bjuds på glögg, lussebullar och kanske en pepparkaka eller två. Detta är att likställa med enklare förtäring, något som är fullt avdragsgillt enligt skatteverkets regler under premissen att det är av ”mindre värde”, tillhandahålls på arbetsplatsen och att hela personalen likvärdigt erbjuds det som serveras.

Det traditionsenliga Julbordet på restaurangen är att se som en personalfest och där gäller samma regler som vanligt. Företaget får avdrag om 90kr per person exklusive moms och om så önskas är det fritt fram att bjuda med familjemedlemmar. Kostnader som överstiger 90 kr per person förmånsbeskattas inte men är inte heller avdragsgilla för företaget. Kom ihåg att det är max två personalfester per år som gäller!

Även julklappar till de anställda kan vara skattefria för de anställda. Här får dock gåvans marknadsvärde inte överstiga 450kr inklusive moms, fraktkostnader räknas inte med här. Marknadsvärdet kan skilja sig det anskaffningsvärde företaget haft för gåvan. Skulle det istället handla om pengar som går till välgörenhet så är det avgörande att gåvan ges på initiativ av företaget. Detta innebär att om den anställde själv får avgöra vart gåvan går så likställs det med lön, om företaget däremot avgör så ses det inte som lön men företaget får inte heller göra avdrag för gåvan.

Kunderna då? Jodå, att ta med kunder på julbord går, men detta är att se som extern representation. Alltså gäller samma representationsregler som vanligt, 90kr per person exklusive moms, övriga kostnader är ej avdragsgilla och middagen måste vara direkt knuten till en affärsförhandling.

Julgåvor till kunder är det värre med, att ge bort julgåvor till kunder är ok men inte avdragsgillt för företaget. Avdragsrätt för gåvor till kunder ges för reklamgåvor av obetydligt värde alternativt för representationsgåvor i samband med förhandlingar, högst 180 kr exklusive moms per person.

Håll tungan rätt i mun och tänk på att en enkel lussebulle kan ge dina anställda motivationen som krävs för att tuffa på, ända in i kaklet och ända in till dopparedan!

Läs hela inlägget »

Regeringen har presenterat sin budgetpropsition för 2017 och den innehåller som alltid ett antal förslag som påverkar företagare om den skulle klubbas igenom av riksdagen.
Bland årets nyheter återfinns ett förändrat avdrag för representation, omsättningsgräns för merärdesskatt, krav på kontrolluppgifter för anställda på månadsbasis och återigen en tillfälligt reducerad arbetsgivaragift.

Sänkt arbetsgivaravgift - "Tillfälligt växa-stöd"
Denna gång vill regeringen stödja redan etablerade enskilda näringsidkare och göra det enklare och billigare för dem att växa. Förslaget är att en enskild näringsidkare som inte har haft någon anställd sedan den förste januari 2016 och som nyanställt efter den 31 mars 2016 skall få nedsatt arbetsgivaragift för den nyanställda under de första tolv månaderna. Den enda arbetsgivaravgift som ska betalas är ålderspensionsavgiften om 10,21%. Förslaget är dock att "Växa stödet" endast ska gälla mellan den förste januari 2017 och den sista december 2021. 

Omsättningsgräns för mervärdesskatt
Mindre näringsverksamheter skall bli enklare att driva för att uppmuntra försäljning även i mindre skala. Därför föreslås att det skall bli friviligt att momsregistrera sig om företaget har en omsättning under 30000 kr. Genom att slippa redovisa moms skall den administrativa bördan minskas för små företag.

Förändrat representationsavdrag
Avdraget för representation har varit omtvistat en längre tid och nu kommer förslaget om att helt slopa avdraget vid inkomstbeskattning för kostnader för representation vid förtäring. Avdraget för momsen som uppstår vid representation kommer dock att kvarstå och i vissa fall utökas. Tidigare har man vid beräkningen av momsavdraget gjort skillnad vid intern och extern representation och vid representation innehållandes vin och starksprit. Numera skall momsen för förtäring på upp till 300kr per person att vara avdragsgill, oavsett om det är extern eller intern representation eller vad den består av. Annan representation än förtäring påverkas inte av ändringarna.

Kontrolluppgifter månadsvis
Regeringen vill ha in uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete på individbasis löpande under året. Tanken är att uppgifterna ska lämnas i samband med lönedeklarationen. Då detta kommer att kräva mycket av företagen så har startdatum för dessa regler blivit satt till först den 1 juli 2018. Syfte med förändring är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Läs mer om Budgetpropositionen på regeringens hemsida
 

Läs hela inlägget »

Efter fyra månader är de flesta nyårslöften om ett nytt sundare 2016 nog förpassat till historien för de flesta av oss men likväl springer svenskarna på gym mer än någonsin tidigare. Oavsett om det är du som företagare vill ha ett lite billigare gymkort själv, dina anställda efterfrågat det, eller om du som många andra företag insett hur stor vinst du kan göra med bara ett par dagars mindre sjukfrånvaro för dina anställda så finns det hopp!

Företagets kostnad för friskvårdsbidraget är fullt avdragsgill förutsatt att ni följer de regler som skatteverket slagit fast, men vad krävs då?

  • Först och främst så skall erbjudandet rikta sig till alla anställda i samma utsträckning oavsett befattning eller anställningsform. Detta medför också att den som mottar friskvårdsbidraget måste vara anställd i företaget. Därför kan inte den som är ägare till enskild firma eller handelsbolag dra nytta av reglerna.
  • Friskvården skall också vara av ”enklare slag” och av ”mindre värde”, något som av skatteverket ansetts motsvara kostnaden av ett normalpris för gymkort på orten. Det betyder i praktiken att det krävs stora belopp för att gå över gränsen i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö. Dock får kostnaden för varje enskilt tillfälle inte överstiga 1000 kronor. Om företaget betalar för flera träningskort, t.ex. ett gymkort och ett kort till en simhall så är det kostnaden för de två korten som bedöms tillsammans och inte får överstiga normalpriset på orten. Detta gäller endast för flera träningsaktiviteter, gäller det t.ex. träning och massage så skall kostnaden för dessa bedömas separat.
  • Det finns en uppsjö av friskvårdsaktiviteter som skatteverket godtar, på Skatteverkets hemsida finns en sammanställning med exempel på vad som anses godtagbart och vad som ej anses godtagbart som friskvårdsförmån. Skatteverket har också ett uttalat undantag för en del idrottsaktiviteter som kräver dyrare kringutrustning, mest noterbara Golf, Utförsåkning, segling och hästsport. Notera också att friskvård innefattar långt med än bara idrottsaktiviteter, t.ex. rökavvänjning, massage, akupressur, osteopati osv. godtas. Även alternativa behandlingsmetoder godtas och skatteverket gör ingen som helst vetenskaplig bedömning, det är upp till arbetsgivaren att bedöma nyttan av metoden. 
  • Träningsutrustning är endast avdragsgillt i enklare form av mindre värde, exempelvis träningsoveraller och t-shirt med reklam för arbetsgivaren. Dock är det fritt fram för företaget att köpa in träningsutrustning som de anställda får nyttja i samband med arbetet, Då omfattas de inte utav friskvårdsreglerna utan ses som vanliga inventarier.

Ytterliggare läsning:

Läs hela inlägget »