TeHo-logo_PNG

Utnyttjat avdragsrätten?

Idag är det den 17 november och det betyder att det är hög tid att se över årets insättningar till tjänstepensionen!

Avsättning till tjänstepension är ett mycket bra sätt att utnyttja ditt företags avdragsrätt till fullo. Om du har utrymme kvar är det dags att göra en extra insättning. Avsättningar till tjänstepension är avdragsgilla upp till 35 % av lönen, dock högst 10 prisbasbelopp dvs. 455 000 kronor för 2015.

Vid t.ex. avgångspensionering eller ändrad pensionsålder kan kompletteringsregeln användas som kan medge ett ännu högre avdrag.

Viktigt att komma ihåg är att inbetalningen ska vara ditt pensionsbolag till handa innan den siste december för att bli avdragsgill under 2015!