TeHo-logo_PNG

Övertidsmat, frukost och ”arbetslunch”

Många företag vill bjuda sina anställda på mat i samband med arbetet och det cirkulerar många rykten kring detta ämne, sanningen om vad som är avdragsgillt är däremot en helt annan.

Grundregeln är alltid att det som en arbetstagare får av sin arbetsgivare som är ”förmånligt” även privat skall förmånsbeskattas, dvs. när företaget bekostar en privat levnadsomkostnad är detta att betrakta som lön. Detta gäller såväl bilar som mat, det finns dock undantag för enklare förtäring och förfriskningar.
 

Att någonting förmånsbeskattas betyder såklart inte att det är förbjudet att tillhandahålla förmånen, det betyder bara att det skall betalas arbetsgivaravgifter och löneskatt på den kostnad den anställde hade fått betala för förmånen om den införskaffats privat.

Med tidigare nämnd ”enklare förtäring och förfriskningar”. menas drycker och enklare mat om inte är att betrakta som en måltid. T.ex. Kaffe, läsk, frukt, bullar eller enstaka mackor. När arbetsgivaren med detta som motivering bekostar de anställdas frukost gör skatteverket dock uteslutande bedömningen att detta är att betrakta som en skattepliktig förmån.

Begreppen ”övertidspizza” och ”arbetslunch” har länge varit populära, dock finns det inte längre något överseende över detta från skatteverkets sida utan de regler som gäller kring detta är desamma som gäller för intern representation. Där är alltså 90 kr per person exkl. moms avdragsgillt om sammankomsten är ordentligt dokumenterad med sammanhang, syftet med mötet, innehållet och för vilka anställda.

Mer information kring intern representation kan fås från skatteverkets ställningstagande.

Enklare förtäring omfattas enligt skatteverket av reglerna kring Personalvårdsförmån, motion och friskvård.

 
Ytterliggare läsning: