TeHo-logo_PNG

Avtala som vänner!

Då två eller flera kompanjoner väljer att bilda ett bolag tillsammans så känner de oftast varandra sedan tidigare, detta gör att man i många fall skippar att teckna det ack så viktiga kompanjonavtalet.

Vi, som alla andra självutnämnda experter inom företagande, vill alltid rekommendera våra kunder att se kompanjonavtalet som ett skydd för vänskapen och inte en misstroendeförklaring som riskerar den. Genom att teckna ett väl formulerat kompanjonavtal som är anpassat efter er verksamhet minskar ni inte bara konsekvenserna av en konflikt utan även risken för att en ska uppstå.

Utformningen och vad som bör ingå i ett kompanjonavtal är naturligtvis beroende på verksamheten. Ett mindre tjänsteföretag kan klara sig med ett enkelt avtal men ett nystartat tillväxtföretag bör och ska ta in extern hjälp för att säkerställa framtiden. Ett lyckat kompanjonavtal är inte bara ett dokument med regler företagarna ska följa, utan en process ett nybildat kompanjonskap går igenom för att skapa samförstånd och trygga framtiden.

Almi Företagspartner har hjälp tusentals av nystartade företag, deras checklista för kompanjonavtalet är ett gott underlag i processen med att ta fram ett kompanjonavtal som håller i många år framöver.

http://www.almi.se/PageFiles/28077/Checklista%20kompanjonskap.pdf