TeHo-logo_PNG

2016 > 10

Regeringen har presenterat sin budgetpropsition för 2017 och den innehåller som alltid ett antal förslag som påverkar företagare om den skulle klubbas igenom av riksdagen.
Bland årets nyheter återfinns ett förändrat avdrag för representation, omsättningsgräns för merärdesskatt, krav på kontrolluppgifter för anställda på månadsbasis och återigen en tillfälligt reducerad arbetsgivaragift.

Sänkt arbetsgivaravgift - "Tillfälligt växa-stöd"
Denna gång vill regeringen stödja redan etablerade enskilda näringsidkare och göra det enklare och billigare för dem att växa. Förslaget är att en enskild näringsidkare som inte har haft någon anställd sedan den förste januari 2016 och som nyanställt efter den 31 mars 2016 skall få nedsatt arbetsgivaragift för den nyanställda under de första tolv månaderna. Den enda arbetsgivaravgift som ska betalas är ålderspensionsavgiften om 10,21%. Förslaget är dock att "Växa stödet" endast ska gälla mellan den förste januari 2017 och den sista december 2021. 

Omsättningsgräns för mervärdesskatt
Mindre näringsverksamheter skall bli enklare att driva för att uppmuntra försäljning även i mindre skala. Därför föreslås att det skall bli friviligt att momsregistrera sig om företaget har en omsättning under 30000 kr. Genom att slippa redovisa moms skall den administrativa bördan minskas för små företag.

Förändrat representationsavdrag
Avdraget för representation har varit omtvistat en längre tid och nu kommer förslaget om att helt slopa avdraget vid inkomstbeskattning för kostnader för representation vid förtäring. Avdraget för momsen som uppstår vid representation kommer dock att kvarstå och i vissa fall utökas. Tidigare har man vid beräkningen av momsavdraget gjort skillnad vid intern och extern representation och vid representation innehållandes vin och starksprit. Numera skall momsen för förtäring på upp till 300kr per person att vara avdragsgill, oavsett om det är extern eller intern representation eller vad den består av. Annan representation än förtäring påverkas inte av ändringarna.

Kontrolluppgifter månadsvis
Regeringen vill ha in uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete på individbasis löpande under året. Tanken är att uppgifterna ska lämnas i samband med lönedeklarationen. Då detta kommer att kräva mycket av företagen så har startdatum för dessa regler blivit satt till först den 1 juli 2018. Syfte med förändring är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Läs mer om Budgetpropositionen på regeringens hemsida
 

Läs hela inlägget »